Základná škola E-mail: skola@zsblatne.edu.sk
Riaditeľ: Mgr. Jozef Slezko

Šarfická 301
90082 Blatné

Mesto/obec
Blatné