eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Blatné

Šarfická 300/37
900 82 Blatné

Mobil:
Telefón: +421 33 6459270
Web: https://www.blatne.sk/
E-mail: starosta@blatne.sk

IČO: 00304671
DIČ: 2020662039

Bankové spojenie
IBAN:
 SK91 0200 0000 0000 0462 5112