Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Blatné
Šarfická 300/37
900 82 Blatné


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 13:00 - 16:00  
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00  

Obec Blatné
Šarfická 300/37
900 82 Blatné

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 6459270

Web: http://www.blatne.sk

E-mail: starosta@blatne.sk

IČO: 00304671

DIČ: 2020662039

Bankové spojenie

IBAN: