eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Popis služby: Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Občania pri nadobudnutí, úmrtí alebo strate sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Služba pokrýva celý proces od podania na strane klienta a jeho prijatie na strane obce/mesta, cez spracovanie podania až po poskytnutie rozhodnutia klientovi.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021