eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Popis služby: Mesto a obec môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta a obce, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch. Na žiadosť subjektu môže správca komunikácie, povoliť vjazd do historickej časti mesta a obce alebo pešej zóny.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania vjazdu do historickej časti mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021