eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Popis služby: Samosprávy môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti. Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú na dopravu do detského domova, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor pre dieťa. Samospráva v rámci zákona o obecnom zriadení č. 369/1999 Zb.  poskytuje pomoc občanom v čase náhlej núdze v rámci vlastných interných predpisov.
Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania finančného príspevku na sociálnu oblasť.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana pre poskytnutie finančného príspevku na: sociálnu výpomoc, školské potreby pre deti a žiakov v MŠ/ZŠ, dopravu na cestu do a z detského domova.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021