eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie umiestnenia dopravného značenia

Popis služby: Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy, v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestnej komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené.
Za vydanie tohto povolenia mesto / obec správny poplatok nevyrubuje.
Postup žiadateľa pre umiestnenie dopravného značenia je podanie týchto žiadostí:
-    Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie – prekopávky
-    Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia
-    Žiadosť o čiastočnú, prípadne úplnú uzávierku komunikácie

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania umiestnenia dopravného značenia na miestnej alebo účelovej komunikácii.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť pre umiestnenie dopravného značenia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021