eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby: Sociálna pomoc (2) - Odkázanosť na pomoc

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Služba je určená pre registrované právnické osoby poskytujúce sociálne služby.

Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované obcou pre občanov.