Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.06.2017
Stav: Vyriešené

catajska

Mesto/obec
Blatné
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Vyriešené

kracice

Mesto/obec
Blatné
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 09.06.2017
Stav: Vyriešené

kratka

Mesto/obec
Blatné
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 10.04.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Blatné